ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

شورای سیاست گذاری

- ریاست شورا: دکتر رضایی، استاندار محترم اصفهان

- دبیر شورا: مهندس حجت­ اله جوادیان، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو

شورای علمی کنفرانس:

- ریاست شورا: دکتر سید مهدی ابطحی، ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

- دبیر شورا: دکتر غزل فرجامی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو

شورای اجرایی کنفرانس:

- ریاست شورا: مهندس نفری، مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

شورای امور بین ­الملل:

- ریاست شورا:  دکتر سعید سامانی مجد، ریاست محترم مرکز آموزشی علمی کابردی شهرداری های استان اصفهان

- دبیر شورا: مهندس مریم طائف نیا، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو

اعضای شورای سیاست‌گذاری:

- دکتر رضایی، استاندار محترم اصفهان

- مهندس غلامی، معاون محترم استانداری اصفهان

- مهندس حجت اله جوادیان، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو

- مهندس نفری، مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

- دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو

- سید مهدی ابطحی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان

- دکتر مهدی وظیفه­ دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی دورتموند و عضو هیأت ­تحریریه فصلنامه­ توسعه پایدار­ شهری

- دکتر محمد یزدان­ پناه، مسئول دفتر مرکز همکاری­ های علمی و بین­ المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- دکتر سعید سامانی مجد، ریاست محترم مرکز آموزشی علمی کابردی شهرداریهای استان اصفهان

- دکتر غلامرضا کاظمیان، مدیرکل محترم دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه کنفرانس:

مسئول دبیرخانه کنفرانس: پریسا مرادی زاده

مهمانان ویژه:

- دکتر رحمانی فضلی، مقام عالی وزارت کشور

- دکتر جمالی­ نژاد، معاون محترم عمرانی وزارت کشور

- دکتر سجادی، ریاست دانشگاه علمی کاربردی وزارت کشور و معاون محترم وزارت