محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 
 • ♦نقش تغییرات اقلیمی در توسعه شهر(محور ویژه)
 • ♦معماری و شهرسازی
 • ♦مهندسی عمران
 • ♦محیط زیست
 • ♦بهینه سازی مصرف انرژی
 • ♦مدیریت و مدیریت بحران
 • ♦صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • ♦اقتصاد شهری
 • ♦فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی
 • ♦مهندسی پل
 • نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار
 • گردشگری