محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 
  • ♦معماری و شهرسازی
  • ♦مهندسی عمران
  • ♦محیط زیست
  • ♦بهینه سازی مصرف انرژی
  • ♦مدیریت و مدیریت بحران
  • ♦صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
  • ♦اقتصاد شهری
  • ♦فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی
  • ♦مهندسی پل
  • نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار