تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

  • تاریخ برگزاري همایش: 20 الی 22 آذر 1398
  • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1398
  • آخرين مهلت ارسال مقالات: 2 آذر ماه 1398
  • اعلام نتایج داوری مقالات: 12 آذرماه 1398
  • آخرین مهلت ثبت نام: 16 آذرماه 1398