کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی
 
 • دکتر سید مهدی ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر کمیته علمی
 • مهندس فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • مهندس مهسا حیدری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • مهندس احسان سبحانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر سعید سامانی مجد، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود
 • دکتر امیرمسعود سامانی مجد، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر ریحانه­ السادات سجاد، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 • دکتر تبسم صفی ­خانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • مهندس مریم طائف نیا، مدیر مسئول دفتر بین الملل و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • دکتر حسین عموشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر غزل فرجامی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر محمد قیاسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لنجان
 • مهندس عاطفه کاردان، عضو عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس فاطمه مهدیان، عضو عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس مریم یزدان­ پرست، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • دکتر مهدی وظیفه دوست، عضو  هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه دورتموند و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر دیتوالد گرون، استاد دانشگاه دورتمند آلمان
 • پروفسور کلاوس کینزمن، استاد دانشگاه سلطنتی لندن، بارتلت
 • دکتر برند بنیکوفسکی، استاد دانشگاه هام آلمان
 • مهندس میرلا مولالیک هندان، معاون اجرایی میراث، کمیته BIH
 • دکترالساندرا دی چزاریس، دکترای معماری، دانشگاه سپینزا رم
 • مهندس ویکتور مارتینز، عضور شورای شهر سنت کوگات اسپانیا
 • پروفسور یوهانس امریچ،  رئیس دانشکده علوم اجتماعی، مدرسه عالی Hamm ، آلمان
 • دکتر محسن شیخ، استاد دانشگاه مهندسی SKN، هند
 • دکتر سیدکمال میرطلایی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر رضا رهبری فرد، مدیر منطقه ای شرکت BRP Gmbh & Co.