کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی
 • *دکتر سید مهدی ابطحی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس کمیته علمی کنفرانس
 • *دکتر نور ایدهام، دانشیار گروه معماری دانشگاه اسلامی اندونزی یوگیاکارتا، اندونزی
 • *دکتر هومن ابراهیم پور، دکتر عمران - سازه مدرس دانشگاه علمی کابردی نجف آباد
 • *مهندس عباس افرادی، کارشناس ارشد معماری
 • *دکتر بابک برومند، مدیرعامل شرکت آرشا
 • *دکتر حمید باقری، کارشناس عمران- محیط زیست مدرس دانشگاه علمی کابردی نجف آباد
 • *مهندس سیده آیدا برکاتی، کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه خاوران، مشهد
 • *مهندس فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • *دکتر حسنعلی ترنج، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
 • *دکتر مایس جعفری، هیات علمی دانشکده بوم­ شناسی و برنامه­ ریزی منظر، دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان
 • *دکتر محمودرضا دلاور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • *دکتر علی اصغر ذاکری، مدیرکل دفتر امور شهری و شورای استانداری اصفهان
 • *مهندس نسیم رحیمی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *دکتر محمد جواد رحیم دل، دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 • *دکتر امین زینل همدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیخ بهائی
 • *دکتر ژیلا سجادی، معاون وزیر کشور و رئیس مؤسسه آموزشی و علمی، کاربردی وزارت کشور
 • *دکتر حسن سنمیلیوگلو، هیات علمی دانشکده بوم ­شناسی و برنامه­ ریزی منظر، دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان
 • *دکتر سعید سامانی مجد، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
 • *دکتر امیرمسعود سامانی مجد، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *مهندس احسان سبحانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *دکتر فرضعلی سالاری، مدرس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
 • *مهندس عاطفه سعیدی قهه، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • *مهندس منصور شیشه فروش: مدیر کل مدیرت بحران استان اصفهان
 • *مهندس علی صادقی حبیب آباد، دانشجوی دکتری تخصصی معماری دانشگاه شهید رجایی تهران
 • *مهندس مریم طائف نیا، مدیر مسئول دفتر بین الملل و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • *دکنر محمد جواد طباطبایی، هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد میمه
 • *دکتر کوروش محمدی: رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان
 • *مهندس حسین  علی محمدی، دانشجوی دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشگاه لویزیانا آمریکا
 • *دکتر غزل فرجامی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *دکتر امیر اسما عیل فروهید، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 • *دکتر محمد قیاسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لنجان
 • *مهندس پوریا قاسمی، دانشجوی دکتری مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • *دکتر نسرین کاظمی، دکتری جغرافیا دانشگاه تهران
 • *دکتر دیتوالد گرون، رئیس دانشکده بوم­ شناسی و برنامه­ ریزی منظر، دانشگاه صنعتی دورتموند آلمان
 • *مهندس ویکتور مارتینز: معاون خدمات شهری شهرداری سنت کوگات، بارسلونا
 • *دکتر سیدکمال میرطلایی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • *مهندس دانیال محمدزاده شادمهری، کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و پی دانشگاه فردوسی مشهد
 • *مهندس سید محمد مهدی میرممتاز، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • *پریسا مرادی زاده، کارشناس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *زهرا مظاهری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *مهندس محمدرضا مقومی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • *دکتر قدرت الله نوروزی: شهردار اصفهان
 • *دکتر سید پویا ناصری علوی، دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • *دکتر رسول نوده فراهانی، دکتری مهندسی عمران  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • *مهندس ناصر نفری: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خای استان اصفهان
 • *دکتر مهدی وظیفه دوست، عضو  هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه دورتموند و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • *مهندس آراز هاشمی نژاد، دانشجوی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنيک دانشگاه ارومیه
 • *دکتر مهدی یزدان پناه، کارشناس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت عطف