هزینه های همایش

صفحه اصلی > هزینه های همایش

 
 • *گواهی الکترونیکی برای هر مقاله به تعداد نویسندگان بصورت رایگان صادر می شود و چاپ گواهینامه دوزبانه شرکت یا ارائه مقاله ممهور توسط دبیرخانه با پرداخت مبلغ 400/000 ریال می باشد.
 • *پکیج کنفرانس، یک عدد به ازای هر مقاله خواهد بود.
 • *گواهینامه های کنفرانس دوزبانه صادر می شود.
 • *پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران در قسمت خدمات قابل پرداخت می باشد.
 • *پس از پرداخت،هزینه قابل استرداد نیز نمی باشد.
 • *گواهی شرکت در کارگاه نیز براساس ثبت‌نام و شرکت در کارگاه ها، به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.
 • *دانشجویان، اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل آپلود نمایند.
 •  
 

شرکت کنندگان

هزینه

خدمات دریافتی

 

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (حضوری)

 

 

 2/200/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. هدیه کنفرانس
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 4. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 5. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات
 6. CD مقالات

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (غیرحضوری)

 1/300/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. CD مقالات
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج دانشجویی و هیات علمی بدون مقاله (حضوری)

 

 1/950/000 ریال

 1. هدیه کنفرانس
 2. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 3. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 4. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (حضوری)

 

 2/350/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. هدیه کنفرانس
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 4. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 5. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات
 6. CD مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (غیرحضوری)

 

 1/550/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. CD مقالات
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله (حضوری)

2/200/000 ریال

 1. هدیه کنفرانس
 2. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 3. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 4. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان با مقاله (حضوری)

 

 1/550/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. هدیه کنفرانس
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 4. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 5. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات
 6. CD مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان فقط جهت ارائه  مقاله (سخنرانی یا پوستر)

 

 800/000 ریال

 1. فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله
 2. CD مقالات
 3. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 4. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان بدون مقاله (حضوری)

 

 1/300/000 ریال

 1. هدیه کنفرانس
 2. فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان
 3. پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس
 4. حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*مقاله های دوم، سوم و ... به ازای هر مقاله

 800/000 ریال

 

* گواهینامه دوزبانه شرکت یا ارائه مقاله ممهور

 400/000 ریال

 

*ثبت در پایگاه های علمی SID

 500/000 ریال